Renovering og optimering af varmecentral og rørføring

Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma har udført rådgivning for en ejerforening på Vagtelvej 15-55 angående deres rør i jord og varmecentraler. Projektet omhandlede en vurdering af den mest optimale løsning udfra totaløkonomi for renovering af tærede rør i jord for varmesystem og for brugsvand (varmt brugsvand og varmt cirkulation). Disse rør i jorden er udført i betonkanaler fra huset oprindelse år 1967.

Der blev regnede besparelser og totaløkonomi på 3 forskellige løsningsforslag for at finde den mest optimale løsning for kunde. Hvert løsningsforslag indebar egen rørføring, med tilhørende komplette varmecentraler med varmeveksler og varmtvandsbeholder.

I forbindelse med renovering af tærede rør og etablering af nye varmecentraler blev der også lagt nye fjernvarmestik, idet man i forbindelse med udskiftning af de dyre interne rør i jord valgte at etablere flere varmecentraler i blokkene, hvorved omfanget af interne rør blev reduceret.

Grundet driftsbesparelse, samt en nutidsværdi på 40 år, blev der sparet over 570.000 kr. pga. omlægning af rør og varmecentraler, sammenlignede med en almindelig renovering af det eksisterende anlæg.

​Kontakt Ørtoft A/S

Vi løser opgaver for en bred række af virksomheder. Skal vi hjælpe dig?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om firmaet

Lars Ørtoft, Rådgivende Ingeniørfirma A/S har kontor på Firskovvej i Lyngby. Virksomheden arbejder målrettet og dedikeret på at skabe innovative og bæredygtige løsninger indenfor lavenergi, ventilation & VVS installationer.