Udførelse af Campus Bornholm, som er en kombination af nybyggeri og energirenovering til lavenergi med fokus på minimeret CO2- og energiforbrug, samt et sundt indeklima.

I februar 2013 vandt Ørtoft A/S i samarbejde med samarbejdspartnere konkurrencen om renovering og nybyg af Campus Bornholm.

Campus Bornholm er en sammenlægning af de gymnasiale udannelser, voksen- uddannelser og erhvervsuddannelser på Bornholm.

Campus Bornholm – interiorCampus Bornholm udføres som lavenergibyggeri, hvor energiforbruget minimeres og egen produktionen af energi vil kunne dække det egentlige forbrug. Herudover er der arbejdet med passive løsninger ligesom der er tænkt over løsninger der kan udnytte den stigende andel af C02 fri ”overskuds” strøm fra vindmølleparker typisk om natten og aftenen.

De nye bygninger udføres i lavest mulige energiklasse. Den intensive nødvendige ventilering af klasser benyttes for at opnå godt og sundt indeklima.

Da klimaskærmen optimeres og varme, køling og ventilation udføres med fokus på lavest mulige energiforbrug opnås der i vores koncept det lavest mulige energiforbrug og dermed energiklasse.​

Projekt-rolle: ​Ingeniør, rådgiver mht. energi, indeklima, CO2-reduktion, carbon footprint, vedvarende energikilder, genbrug af regnvand, ventilation, mv.
Projekttype: Renovering og nybyg til lavenergi. Høj fokus på indeklima og bæredygtighed.
Lokation: Minarvavej 1, 3700 Rønne
Byggehrre: Campus Bornholm
Kontaktperson: Jeppe og Mads Kofod
Samarbejdspartnere: Cubo og Nova 5 Arkitekter, Henrik Jørgensen Landskab, Dominia
Størrelse: ​14.000 m2 nybyg og renovering
Byggesum: Minimum 220 mio. kr.
Periode: 2013-2018