Ørtoft A/S​

Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma holder til på SCION DTU, Diplomvej 376 i Lyngby. Virksomheden arbejder målrettet og dedikeret på at skabe innovative og bæredygtige løsninger samt rådgive indenfor lavenergi, ventilation & VVS installationer. Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirmas statement er udmundet i “Zero House”, hvilket er inspireret af det øgede fokus på det voksende CO2 udslip i verden, samt manglen på fossile brændsler.

​Stor viden om installationer, energi og indeklima har medført opgaver indenfor bygherren rådgivning og projektering samt opgaver for Voldgiftsnævnet som syn og skønsmand og fagdommer dommer.

Vi anvender underrådgivere og fagspecialister bl.a. på DTU for de fagområder ikke selv besidder og kan derfor tilbyde totalrådgivning.

Bæredygtige løsninger er i mange henseender fremtiden, herunder energirenovering af både private, offentlige og industrielle bygninger. Danmark er et af de førende lande på området og man satser meget på den danske Cleantech sektor, der er med til at fremme innovation og forskning. Hos Lars Ørtoft arbejder vi både med forskning og innovation af nye bæredygtige metoder og samtidig implementerer vi den nyeste viden herunder vores patenter i de projekter vi arbejder med i praksis.

Med udgangspunkt i vores passion og innovative tilgang til bæredygtighed leverer vi ikke kun den mest miljøvenlige løsning, men også de mest fremtidssikre og rentable som virker.

Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma har den bedste kreditvurdering AAA. For at opnå AAA (Trippel-A) skal der være tale om en virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser, hvilket kun er opnåede af 3 % af virksomhederne i Danmark.​

 • ​Faglighed – Vi tilbyder de mest bæredygtige løsninger baseret på innovation og den nyeste teknologi.
 • Projektstyring – Vi har stor fokus på tid, kvalitet og ikke mindst økonomi.
 • Nytænkning – Vi udfordrer vanetænkning – går nye veje og tør opfylde drømme.
 • Arbejdsglæde og engagement – Vi fokuserer på at have et inspirerende, udfordrende og udviklende arbejdsmiljø.
 • Indtjening – Vi handler forretningsmæssigt ansvarligt for at sikre et stabilt forretningsgrundlag.
 • Etik – Vi basere vores engagement på ærlighed, troværdighed, rummelighed og åbenhed.
 • Reducering af miljøbelastning – Vi fokuserer på at minimere miljøbelastningen i alle projektfaser.

​Historie

Akademi ingeniør Lars Ørtoft stiftede i 2003 Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma. Til at starte med var virksomheden personligt ejet, men som følge af den stigende efterspørgslen på rådgivning i forbindelse med byggeprojekter, valgte Lars Ørtoft i 2006 at omdanne virksomheden til et aktieselskab med bestyrelse.

I 2007 blev Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma optaget i FRI (Foreningen af rådgivende ingeniører).

Virksomheden er beliggende på Firskovvej i Lyngby tæt på DTU. Hermed placeret centralt i forhold til de førende danske uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer indenfor området.

Firmaet vandt førsteprisen af Grundfos Commercial Building Services’ (Grundfos CBS) international innovationskonkurrence samt modtog Gentoftes miljøpris i 2009.

​Kunder og samarbejdspartnere

​Vi har haft glæden af at løse opgaver for en bred række af Kommuner, Boligselskaber, Bygherrer, Entreprenører og Voldgifter.

 • Kommuner: Lyngby Taarbæk, Allerød, Gentofte, København, Fredensborg, Rødovre og Hørsholm
 • Entreprenører: Enemærke og Petersen, GVL entreprise, MHT, NCC, Kornerup, Schneider Electric A/S
 • Voldgifter: Advokater, Voldgiftsnævnet og retskredse
 • Bygherre: Bygningsstyrelsen, Danske Bank og Danske Leasing, Aberdeen Asset Management, Canon, diverse private boligforeninger
 • Boligselskaber: DAB, LAB, Boligkontoret Danmark, diverse andels og ejerforeninger

PR

Videnscenter for energibesparelse i bygninger
Erfaringsdatablad udarbejdet af Videnscenter for energibesparelse i bygninger: Energirenovering – Ellebjergvej
Læs hele artiklen

Videnscenter for energibesparelse i bygninger
Erfaringsdatablad udarbejdet af Videnscenter for energibesparelse i bygninger: Energirenovering – Vester Voldgade 123
Læs hele artiklen

Dynamo (DTU magasin)
Lars Ørtoft interviewet om iværksætteri på skoleskemaet.
Læs hele artiklen

Ingeniøren
Lars Ørtoft interviewet af Ingeniøren i forbindelse med deres artikel om messingventiler, der korroderer i rustfri rør.
Læs hele artiklen

Ingeniøren
Lars Ørtoft interviewet af Ingeniøren da Ørtoft A/S i 2007 vandt Grundfos Innovationspris.
Læs hele artiklen

Ingeniøren
Lars Ørtoft interviewet af Ingeniøren i forbindelse med en artikel om at drive selvstændig virksomhed.
Læs hele artiklen

​Praktisk information

 • ​CVR/Se nummer: Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma: 29 63 16 70
 • Bankforbindelse: Nordea (Nordea Bank Danmark A/S) - Kontonr: 2252 / 4378881078
 • Advokatfirma: Viltoft - Gothersgade 169,1123 København K
 • Advokatfirma i inkassosager: Advokat Henrik Rosenvinge Skov, Per Bruhn og Partnere - Birkholms 2A, 2800 Lyngby
 • Revision: Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab - Gripskovvej 2, 2100 København Ø.
 • Regnskaber: Virksomheden har siden opstarten været drevet med overskud og fuld selvfinansiering og er dermed uafhængig af bankfinansiering, investorer mv. Beslutninger i virksomheden er derfor ikke styret af eksterne eller kortsigtede hensyn. Regnskaber kan rekvireres ved Erhvervs og Selskabsstyrelsen eller mod henvendelse til Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma eller via www.proff.dk.
 • ​Forsikring: Virksomheden er forsikret med ansvarsforsikring for erhverv i Topdanmark med policenummer E 9575 011 575.