Varme mærket Zero House

Varme mærket Zero House kan bruges af bygninger der opfylder følgende krav:

  • Producere el til eget forbrug set over hele året
  • Producere varme til egen forbrug set over hele året evt. via varmepumpe og eget produceret strøm fra solceller eller vindmøller
  • Producere egen vand til egen forbrug til vaskevand og toiletskyl set over hele året
  • Renser egen spildevand selv over hele året.

Herudover skal bygningens installationer, energidesign, klimaskærm mv. projekteres af Ørtoft A/S.

For en relativt lille merpris kan bygningen opføres så det ikke belaster miljøet. Omkostninger til dokumentationen skønnes at udgøre en brøkdel af hvad andre udbredte certificeringsordninger koster som f.eks. DGNB, BREAM og LEED, da arbejdet håndteres udelukkende internt i Ørtoft A/S uden betaling til eksternt certificeringsorgan eller med unødig dokumenthåndtering.

Hvis du ønsker at udføre en sådan bæredygtig bygning og anvende varmemærket Zero house, tøv ikke med at kontakte os for et tilbud på omkostningerne. Projekteringen kan udføres i samarbejde med andre arkitekt og ingeniørfirmaer for øvrige fagområder.