Lejerådgivning for Canon i forbindelse med projektering frem til 5 årsgennemgang af deres domicil. Yderligere har Ørtoft A/S hjulpet til 5 års gennemgangen og drift af bygningen.

Lejerådgivning bestod tillige af gennemførelse rådgivning m.h.t. syn og skøn af konstaterede mangler. Løbende rådgivning for Canon samt ejer i perioden frem til fraflytning 2022 med indeklima, ændret brandindretning mv.

Lokation: Søborg
Byggehrre: CanonDanmark A/S samt Dansk Leasing A/S
Arkitekt: Arkitema A/S
Periode: 2002 -2022