36 nye almene passivhus boliger udført som EU udbud. Der udføres konkurrencemateriale med Domus samt efterfølgende rådgivning på ny opførelse af 20 rækkehuse i 2 plan samt 16 et plans kædevillaer alle opført som passivhuse. Byggeriet skal være certificerede passivhuse og indeklima-mærkede samt opført til rammebeløbet.

De 36 boliger ligger på 2 relativt små grunde, hvilket har medført nødvendig varierende orientering udfordrende udlægning af jordvarmeslanger til varmepumper samt udfordringer med at nå passivhus krav. Behovet for opvarmning og varmt brugsvand er søgt minimeret.også mod syd/vest. Kombineret med myndighedskrav om 2 parkeringspladser per bolig medførte Indeklimaet om sommeren er tilgodeset ved enkel men effektiv udvendig solafskærmning i kombination med supplerende udluftning. Behov for plads til teknikplads, serviceudgifter, og drift & vedligehold er søgt minimeret ved totaløkonomiske beregninger, ligesom byggeriet er forberedt for det fossil fri og CO2 fri samfund ved anvendelse af ”overskuds el” fra vindmøller.

Projekt-rolle: ​Ingeniør, rådgiver på passivhuse til certificering, energi, VVS og ventilation
Projekttype: Lavenergi (certificerede passivhuse), bæredygtighed
Lokation: Søndergård, Ballerup
Byggehrre: DAB-Bolig
Kontaktperson: ​Bert Ferro
Samarbejdspartnere: Domus arkitekter A/S, Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører A/S
Størrelse: ​4.800 m2
Byggesum: 65-74 mio. kr.
Periode: 2010-2012