I august 2010 modtog firmaet ordre på renovering af verdens største bygning på 7.000 m2, der renoveres til passivhus. Ejendommen er beliggende i København og der lagres solvarme under bygningen ligesom regnvand opsamles og genbruges til toiletskyl.

Bistand til at udpege ejendommen som egnet til energirenovering.

Påtænkt renovering af vinduer og betonskader blev ændret til omfattende renovering af klimaskærmen, etablering af effektiv mekanisk ventilation, tætning mod infiltration, genbrug af regnvand, etablering af naturlig forvarmning og køling af ventilationsluft med lodrette boringer til ca. 100-140 meters dybde.

Energimærket ændres fra F til A0.

Ejendommen indeholder hovedsageligt kontor, men også en institution. Renovering til ultra lavenergi krævede beregninger af kuldebroer mv..

Indeklimaet om sommeren er tilgodeset ved mekanisk ventilering samt med naturlig grundvandskøling, effektiv udvendig solafskærmning i kombination med supplerende udluftning.

Se mere info i artiklen: Klik her

Projekt-rolle: Ingeniør, rådgiver til passivhus certificering, lagring af solvarme under huset, energi, genbrug af regnvand og ventilation
Projekttype: Renovering til ultra lavenergi og forbedring af indeklima, bæredygtighed.
Lokation: Vester Voldgade 123, København K.
Byggehrre: Slots & ejendomsstyrelsen
Kontaktperson: ​Eva Kunckel
Samarbejdspartnere: TNT arkitekter A/S, Jesper Strunge Jensen rådgivende ingeniører A/S
Størrelse: ​7.000 m2 renovering
Byggesum: 19-24 mio. kr.
Periode: 2009-2012